منوی اصلی
ثبت‌نام در سایت
ورود به سایت

مدل احتمال روی فضای نمونه نامتناهی

فضای نمونه نامتناهی شمارش‌پذیر: در این حالت فضای نمونه به صورت یک مجموعه نامتناهی شمارش‌پذیر مانند {… ,e1, e2, e3} = S است که به هر یک از نقاط ei احتمالات p را به گونه‌ای نسبت می‌دهیم که pi = 1. در این فضا هر پیشامد، زیر مجموعه‌ای از فضای نمونه است و احتمال هر پیشامد را همانند فضای نمونه متناهی محاسبه می‌کنیم.

مثال: سکه‌ای را آن‌قدر پرتاب می‌کنیم تا یک شیر مشاهده کنیم و سپس توقف کنیم.
الف) احتمال این را که تعداد فردی پرتاب لازم باشد، بیابید.
ب) احتمال این را که حداقل ۷ پرتاب لازم باشد، بیابید.
حل: فضای نمونه و احتمالات نسبت داده شده به نقاط فضای نمونه به صورت زیر می‌باشد:

فضای نمونه و احتمالات نسبت داده شده به نقاط فضای نمونه

توجه شود که مجموع کل احتمالات برابر ۱ می‌شود زیرا با توجه به این‌که این مجموع یک سری هندسی را تشکیل می‌دهد داریم که:

Pi = 1

الف) اگر ei نمایانگر تعداد i پرتاب تا رسیدن به شیر باشد و A پیشامد تعداد فردی پرتاب باشد آن‌گاه {… ,e1, e3, e5} = A و در نتیجه P(A) = 2 / 3

ب) اگر B پیشامد حداقل ۷ پرتاب باشد آن‌گاه {… ,e7, e8, e9} = B و در نتیجه P(B) = 1 / 64

تذکر: توجه کنید که در این حالت نمی‌توان یک مدل احتمال یکنواخت روی فضای نمونه نامتناهی شمارش‌پذیر پیاده کرد. زیرا اگر 1, 2, 3, ... ، pi = p  در این‌صورت pi

 


Yekta Vision
الهه ترکا

مدرس ریاضی


دیدگاه‌ها


برای ارسال دیدگاه باید عضو سایت باشید.


هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. شما می‌توانید اولین دیدگاه را ارسال کنید.